Головна » Послуги » Курси пiдвищення квалiфiкації

Курси пiдвищення квалiфiкації

Оголошення

відділу наукової організації радіологічної допомоги населенню

Державної установи  «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

 

Відділом акредитації та ліцензійної експертизи освітньої діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України дана згода на проведення ліцензування діяльності з надання освітніх послуг щодо підвищення кваліфікації на курсах стажування

з напрямку підготовки 1101 Медицина

за спеціальністю  8.110101 Лікувальна справа,

лікарських фахів:

84 Променева терапія

91 Радіологія

92 Радіонуклідна діагностика

94 Рентгенологія

116 Ультразвукова діагностика

для медичного і технічного персоналу (лікарів, медичних фізиків, техніків-дозиметристів, середнього медичного персоналу) із радіологічних установ України (радіологічні відділення ООД, МОД, ОКЛ тощо).

 

Тематика та кадрове забезпечення курсів стажування

Назва циклу

Категорія курсантів

Термін навчання (год.)

1.

Променева діагностика в радіаційній онкології

Лікарі-радіологи

Лікарі-рентгенологи

Рентгенлаборанти

60

2.

Клінічна радіобіологія

Лікарі-радіологи

Лікарі-рентгенологи

Радіобіологи,

Лікарі-лаборанти

30

3.

Імуноферментні методи визначення гормонів

Лікарі-лаборанти

30

4.

Радіонуклідна терапія захворювань щитоподібної залози

Лікарі-радіологи

30

5.

Променева терапія в онкогінекології (сучасні підходи)

Лікарі-радіологи

Лікарі-онкологи

60

6.

Біодозиметрія на основі хромосомного аналізу

Радіобіологи

Лікарі-радіологи

60

7.

Альтернативне фракціонування променевої терапії

та режими симультанної радіохемотерапії

Лікарі-радіологи

Лікарі-онкологи

90

8.

Променева терапія непухлинних захворювань

Лікарі-радіологи

60

9.

Організація роботи відділення променевої терапії

Лікарі-радіологи

Рентгенлаборанти

Інженери-радіологи

медичні фізики

60

10.

Сучасна мамографія

Лікарі-рентгенологи

Рентгенлаборанти

60

11.

Радіонуклідна терапія метастазів у кістяк

Лікарі-радіологи

30

12.

Ультразвукова діагностика в онкології

Лікарі УЗ-діагностики

60

13.

Організація роботи з відкритими радіонуклідами

у відділенні ядерної медицини

Лікарі-радіологи

Медичні сестри радіологічних відділень

60

14.

Дозиметричні та радіометричні засоби вимірювань, дозиметрія іонізивних випромінень

Інженери

Техніки-дозиметристи

60

15.

Діагностика та лікування променевих ушкоджень

Лікарі-радіологи

Лікарі загального профілю

60

16.

Сучасні стандарти медикаментозного лікування онкологічних захворювань

Лікарі-онкологи

60

17.

Клінічна радіоізотопна діагностика

Лікарі-радіологи

Лікарі-онкологи

60

18.

Диспансерне медобстеження працюючих із джерелами іонізивного випромінення

Лікарі-профпатологи

Медсестри диспансерних кабінетів

30

Це оголошення розміщено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 1019 від 08.08.2007 р.

«Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» щодо публічності цього процесу та необхідності інформування громадськості.

 

За додатковою інформацією звертатися за тел.: (057) 725-50-74

Відділ наукової організації радіологічної допомоги населенню

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

Соцмережі

Новини та події

Український Радіологічний Журнал

Інститут є засновником і видавцем "Українського радіологічного журналу":

Фотоархів

Grigoriev

С.П. Григор’єв

Дивитись архів