Головна » Про iнститут » Діяльність » Комітет з біомедичної етики клінічних та експериментальних досліджень

Комітет з біомедичної етики клінічних та експериментальних досліджень

Голова комітету: заступник директора з наукової роботи, канд. біол. наук, старш. наук. співроб. Володимир Анатолійович Вінніков.

Секретарь: Валентина Сергіївна Кулініч.

Контактна інформація: Телефон: (057) 725-50-13, (057) 725-50-15.

61024, м. Харків, вул. Пушкінська 82, 3-й поверх, каб. 53.

 

Комітет з біомедичної етики клінічних та експериментальних досліджень створений на виконання наказу АМН України в 2001 р. і відтоді є незалежним органом при ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Комітет забезпечує захист прав, безпеки та благополуччя суб'єктів дослідження при виконанні наукових робіт, здійсненні клінічної діяльності, проведенні клінічних випробувань та експериментальних досліджень у підрозділах інституту. Комітет розглядає і затверджує протоколи дослідження, схвалює кандидатури дослідників, надає дозвіл на використання певних процедур і методів, які передбачається застосовувати під час дослідження. До функцій Комітету входить також контроль за належним поводженням з лабораторними тваринами.

До складу Комітету залучені провідні фахівці, співробітники клінічних та експериментальних підрозділів установи, які мають значний досвід наукової та клінічної роботи й обізнані з міжнародною практикою захисту прав, безпеки й гідності людей та гуманного поводження з лабораторними тваринами. Також до складу Комітету обов’язково залучаються представники громадськості – особи, які не є співробітниками інституту чи взагалі не мають відношення до медицини.

Комітет діє відповідно:

– до чинного законодавства України, Статуту Національної Академії медичних наук України;

– Гельсінкської декларації Всесвітньої медичної асоціації, що була прийнята на 18-й Генеральній Асамблеї ВМА, Гельсінкі, Фінляндія, червень 1964, з подальшими прийнятими змінами;

– Положення Конвенції Ради Європи «Про захист прав та гідності людини в аспекті біомедицини» (1997 р.) та її протоколами;

– Положення «Європейської конвенції із захисту хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших дослідних цілях» (Страсбург, Франція, 1986 р.);

– «Загальних принципів експериментів на тваринах», схвалених І Національним конгресом з біоетики (Київ, Україна, 2001 р.),

– Рекомендацій Комітетам з етики, що проводять експертизу біомедичних досліджень ВООЗ і ЕF GСР;

– інших чинних міжнародних нормативних актів та актів України, що пов’язані з діяльністю комітетів з етики та проведення клінічних досліджень, а також положень і стандартних операційних процедур.

Комітет здійснює оцінку етичних та морально-правових аспектів науково-дослідних, ініціативних робіт і пошукових проектів, а також дисертаційних робіт та клінічних випробувань, що проводяться на базі інституту.

Соцмережі

 

Новини та події

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні» (21–22 вересня 2017 р., м. Харків)

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні», яка відбудеться у Харкові 21–22 вересня 2017 р. на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози» (1 червня 2017 р., м. Харків)

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози», яка відбудеться у Харкові 1 червня 2017 року на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології» (27 квітня 2017 р., Харків)

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології», яка відбудеться у Харкові 27 квітня 2017 року на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Український Радіологічний Журнал

Інститут є засновником і видавцем "Українського радіологічного журналу":

ФотоархівДивитись архів

Grigoriev

С.П. Григор’єв