Головна » Український радіологічний журнал УРЖ » 2007, том XV, випуск 1

УРЖ 2007, том XV, випуск 1

titul

ЗМІСТ

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 5

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

M.І. Пилипенко

Європейська Хартія радіологічної освіти Докладний план навчання із субспеціальностей

Повний текст (196к)

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 40

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Р. Я. Абдуллаєв, В. В. Гапченко, Ю. В. Мацак

Комплексна ультрасонографія статевого члена: медичні аспекти

Повний текст (317к)

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 45

Л. Я. Васильєв, Є. Б. Радзішевська, Я. Б. Вікман, Ф. Н. Горлеку

Удосконалення системи моніторингу хворих на рак грудної залози I-II стадії

Повний текст (141к)

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 49

І.В. Багдасарова, С.П. Фоміна, В.Ю. Кундін

Гемодинаміка та функціональний стан нирок при первинному гломерулонефриті з нефротичним синдромом : вплив інгібіторів АПФ

Повний текст (189к)

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 55

С. М. Пушкар, Т. П. Якимова, Н. В. Білозір

Використання таксотеру як індуктора апоптозу у неоад'ювантній хемопроменевій терапії задавнених форм місцево - поширеного раку грудної залози

Повний текст (150к)

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 60

Н. Є. Узленкова, Є. М. Мамотюк, В. А. Гусакова, O. K. Кононенко

Динаміка експериментальних пневмофіброзів у щурів під впливом ікс - випромінення

Повний текст (270к)

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 66

О.А. Романова, Т.А. Сидоренко, Н.І. Ігумнова

Вторинний імунодефіцит у щурів, підданих ікс - опроміненню в малих дозах у доімплантаційному періоді ембріогенезу

Повний текст (145к)

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 71

М.О. Клименко, О.С. Варваричева

Експресія білка р53 у лімфоцитах тимуса й селезінки щурів при дії низькоінтенсивного гамма - випромінення на фоні хронічного запалення

Повний текст (149к)

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 76

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

І.М. Кругова, О. А. Міхановський, О. В. Слободянюк, Л. Д. Скрипник, Н. М. Щит, B.C. Сухій, Н. В. Федоренко

Випадок множинного синхронного ураження геніталій доброякісними пухлинами

Повний текст (81к)

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 78

І. С. Тихоліз, В. П. Старенький, О. А. Радченко, О. В. Долгая

Тривалий перебіг раку верхньої губи

Повний текст (157к)

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 82

А. В. Свинаренко, A. M. Насонова

Аспекти оцінки і лікування рідкісної форми мієломної хвороби

Повний текст (138к)

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 85

НАУКОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Н. О. Артамонова, Г. І. Обвінцева, Ю. В. Павліченко, О. В. Масіч

Наукометричний аналіз кваліфікаційних робіт з радіобіології Частина перша : аналіз докторських дисертацій

Повний текст (135к)

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 91

ПІДСУМОК РОБОТИ

Л. Л. Стадник, І. О. Явон, I. B. Панченко, І. П. Смирнова

Централізований індивідуальний дозиметричний контроль професійного опромінення медичних працівників України : 25- річний досвід роботи

Повний текст (548к)

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 101

НОВІ КНИГИ

Повний текст (96к)

 

2007, том 15, випуск 1, сторінка 105

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Повний текст (59к)

Соцмережі

 

Новини та події

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні» (21–22 вересня 2017 р., м. Харків)

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні», яка відбудеться у Харкові 21–22 вересня 2017 р. на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози» (1 червня 2017 р., м. Харків)

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози», яка відбудеться у Харкові 1 червня 2017 року на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології» (27 квітня 2017 р., Харків)

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології», яка відбудеться у Харкові 27 квітня 2017 року на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Український Радіологічний Журнал

Інститут є засновником і видавцем "Українського радіологічного журналу":

ФотоархівДивитись архів

Grigoriev

С.П. Григор’єв