Головна » Український радіологічний журнал УРЖ » 2005, том XIII, випуск 2

УРЖ 2005, том XIII, випуск 2

titul

ЗМІСТ

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 125

О. Ю. Чувашова

Дослідження сенсомоторної кори головного мозку методом функціональної МРТ при злоякісних гліомах

Повний текст (475к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 129

В. Ю. Кундін, М. О. Ніколов

Динамічна та статична сцинтиграфія нирок з 99mТс-ДМСО у дітей: інтерпретація основних параметрів і протокол досліджень

Повний текст (223к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 136

Ю. П. Терницька

Досвід застосування спіральної комп'ютерної томографії для вивчення патологічних змін лімфатичних вузлів у ділянці шиї

Повний текст (313к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 140

Я. Е. Вікман

Можливості ультразвукових методів дослідження в діагностиці портальної гіпертензії

Повний текст (140к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 144

О. С. Шевченко

Дуплексне ультразвукове сканування плечової артерії в оцінці стадії артеріальної гіпертензії

Повний текст (140к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 148

Л. Я. Васильев, Я. Е. Вікман, О. М. Гладкова, І. М. Пономарьов, Є. Б. Радзішевська, О. М. Тарасова

Ретроспективна оцінка наслідків раку грудної залози I-II стадій залежно від променевого та хемолікування

Повний текст (210к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 153

О. М. Сухіна, О. А. Немальцова, Н. А. Никифорова, І. П. Москаленко, Г. В. Кулініч, П. П. Сорочан

Клінічний перебіг іноперабельного раку шийки матки у процесі хрономодульованої радіохемотерапії

Повний текст (208к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 157

В. П. Старенький, О. М. Тарасова, О. М. Сухіна, Н. А. Мітряева, В. М. Горбенко, В. І. Гончаров

Хемомодифікація радіотерапії недрібноклітинного раку легені

Повний текст (158к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 162

Н. А. Никифорова, П. П. Сорочан, С. І. Ревенкова, І. П. Москаленко, О. М. Сухіна, О. В. Кузьменко, О. А. Немальцова

Гематоімунологічний статус іноперабельних хворих на рак шийки матки при використанні поєднаної хемопроменевої терапії

Повний текст (154к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 168

Т. П. Якимова

Імуноморфологічні особливості раку грудної залози при променевій терапії

Повний текст (142к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 172

О. М. Коваленко, В. А. Тугучов

Зміни гормональної регуляції процесів формування і резорбції кісткової тканини у реконвалесцентів гострої променевої хвороби. Повідомлення 1

Повний текст (141к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 176

Л. В. Білогурова, С. М. Пушкар

Стан коагуляційної ланки системи гемостазу у хворих на рак грудної залози при застосуванні двох схем комбінованого протипухлинного лікування

Повний текст (162к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 184

Н. А. Клименко, М. І. Онищенко

Експресія р53 у клітинах осередку хронічного запалення при загальному гамма-опромінюванні з малою потужністю дози

Повний текст (англ) (144к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 188

С. В. Шутов, О. А. Радченко

ВИПАДОК   ІЗ   ПРАКТИКИ

Метастазування саркоми прямої кишки у грудну залозу

Повний текст (126к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 190

Г. С. Єфимова, О. М. Тарасова, В. П. Старенький, P. M. Спузяк

Можливості хемопроменевого лікування генералізованого недрібноклітинного раку легені

Повний текст (690к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 195

M. I. Спузяк, О. П. Шармазанова

ЛЕКЦІЇ

Ентезопатії: поняття, різновиди, можливості променевої діагностики

Повний текст (1059к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 204

B. I. Цимбалюк, O. C. Сальнікова, K. O. Робак

ОГЛЯД   ЛІТЕРАТУРИ

Функціональне магнітнорезонансно-томографічне картування кори головного мозку при захворюваннях центральної нервової системи: перспективи розвитку

Повний текст (105к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 209

I. B. Корнейко

ДАЙДЖЕСТ

Адронотерапія із 12С - спосіб лікування найближчого майбутнього

Повний текст (68к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 211

I. B. Корнейко

Унікальна система EleKta Synergy® ES

Повний текст (312к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 212

Г. В. Кулініч

РАДІООНКОЛОГІЯ   В   РЕГІОНАХ

Повний текст (132к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 215

Д. С. Мечев, В. П. Іщенко, З. С. Пойда, В. П. Івчук

ПРОФЕСІЙНА   ОСВІТА

Нові вимоги до післядипломного навчання радіологів України

Повний текст (134к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 221

ЮВІЛЕЇ

Повний текст (308к)

 

2005, том 13, випуск 2, сторінка 227

ПАМ'ЯТІ

Повний текст (257к)

Соцмережі

 

Новини та події

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні» (21–22 вересня 2017 р., м. Харків)

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні», яка відбудеться у Харкові 21–22 вересня 2017 р. на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози» (1 червня 2017 р., м. Харків)

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози», яка відбудеться у Харкові 1 червня 2017 року на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології» (27 квітня 2017 р., Харків)

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології», яка відбудеться у Харкові 27 квітня 2017 року на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Український Радіологічний Журнал

Інститут є засновником і видавцем "Українського радіологічного журналу":

ФотоархівДивитись архів

Grigoriev

С.П. Григор’єв