Головна » Український радіологічний журнал УРЖ » 2003, том XI, випуск 3

УРЖ 2003, том XI, випуск 3

titul

ЗМІСТ

 

2003, том 11, випуск 3, сторінка 254

НОВИНИ УТТРО

Звіт Голови правління УТТРО проф. Д.С. Мечева на ІІІ Українському з'їзді терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів

Звіт скарбника УТТРО д-ра мед. наук о.м. Сухіної про фінансову діяльність УТТРО

Резолюція III Українського з'їзду терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів

(19-21 червня 2003 p.. м. Донецьк)

Повний текст (74к)

 

2003, том 11, випуск 3, сторінка 258

H.B. Mомот, Ю.В. Рощин, Є.М. Соловйова, Д.Б. Рєзников

Значення комп'ютерної томографії та денситометричного аналізу в доопераційному дослідженні сечових каменів

Повний текст (451к)

 

2003, том 11, випуск 3, сторінка 263

B.I. Грищенко, О.В. Мерцалова, В.В. Лазуренко, І.В. Матвієнко

Характер порушень центральної гемодинаміки та їх взаємодія зі станом гемодинаміки в системі «мати-плацента-плід» у вагітних із інсулінозалежним цукровим діабетом

Повний текст (133к)

 

2003, том 11, випуск 3, сторінка 267

Т.О. Квятковська, Є.А. Квятковський, Т.Л. Куияк, П.В. Коробка

Вікові особливості ниркового кровотоку та уродинаміки в зрілому, похилому та старечому віці за даними ультразвукової допплерометрії

Повний текст (155к)

 

2003, том 11, випуск 3, сторінка 273

Т.П. Яблучанська, І.П. Вакуленко

Клас стандартного відхилення фракції вигнання лівого шлуночка та ультразвукові показники лівих камер серця при синусовому ритмі і фібриляції передсердь

Повний текст (148к)

 

2003, том 11, випуск 3, сторінка 278

В.М. Славнов, В.В. Марков, С.В. Болгарська

Остеосцинтиграфія в діагностиці запальних процесів кісток стопи в хворих на цукровий діабет

Повний текст (149к)

 

2003, том 11, випуск 3, сторінка 282

К.М. Ігрунова, Д.С. Мечев, О.І. Корчинська, О. А. Єпанчинцева, Ю.П. Северин

Радіонуклідна оцінка структурно-функціонального стану серця в хворих із шлуночковими порушеннями ритму

Повний текст (138к)

 

2003, том 11, випуск 3, сторінка 285

Б.А. Бердов, Ю.С. Мардинський, В.Ю. Скоропад, Л.Н. Титова

Інтраопераційна променева терапія в комбінованому лікуванні раку шлунка: методологічні і технічні аспекти, клінічні результати

Повний текст (137к)

 

2003, том 11, випуск 3, сторінка 290

І.О.Дацюк, Р.В. Сенютович, А.О. Гонца, В.П. Унгурян

Оцінка клінічної регресії та виживаності при різних варіантах неоад'ювантної хемопроменевої терапії місцевопоширеного раку грудної залози

Повний текст (130к)

 

2003, том 11, випуск 3, сторінка 293

Ю.А. Толкачов, Л.Я. Васильєв, А.В. Свинаренко

Добовий моніторинг показників EKГ та центральної гемодинаміки в онкологічних хворих при плануванні радіохемотерапії

Повний текст (175к)

 

2003, том 11, випуск 3, сторінка 298

С.В. Хижняк, А.В. Клепко, О.О. Кисіль, Л.В. Бабич, Д.О. Міщук, В.М. Войціцький, М.Є. Кучеренко

Біологічні ефекти хронічної дії йонізувальної радіації та йонів кадмію

Повний текст (195к)

 

2003, том 11, випуск 3, сторінка 305

Наукова-практична конференція

«Метологічні проблеми сучасної діагностичної радіології», присвячена 125-річчю С.П. Григор'єва

(3-4 жовтня 2003 р., м. Харків)

Повний текст (2611к)

Соцмережі

 

Новини та події

Конкурс для молодих науковців з досліджень в медицині

До уваги молодих вчених всіх державних установ Національної академії медичних наук України. Візьміть участь у конкурсі наукових досліджень та зробіть свій внесок у розвиток медицини! З метою розвитку новаторських медичних досліджень у 2017 році компанія Санофі в Україні, за підтримки партнера конкурсу – Національної академії медичних наук України – ініціює конкурс Нагорода Санофі молодим науковцям за дослідження в медицині.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні» (21–22 вересня 2017 р., м. Харків)

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні», яка відбудеться у Харкові 21–22 вересня 2017 р. на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози» (1 червня 2017 р., м. Харків)

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози», яка відбудеться у Харкові 1 червня 2017 року на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Український Радіологічний Журнал

Інститут є засновником і видавцем "Українського радіологічного журналу":

ФотоархівДивитись архів

Grigoriev

С.П. Григор’єв