Головна » Про iнститут » Діяльність » Міжнародна співпраця

Міжнародна співпраця

Перші міжнародні наукові зв’язки інституту пов’язані із активною участю в Програмі Європейської Комісії з міжнародного співробітництва щодо наслідків аварії на ЧАЕС (СЕС International scientific collaboration on the consequences of the Chernobyl accident):

- 1993-1995 рр. Проект Joint study project №3 "Diagnosis and treatment of radiation injuries" (Діагностика і лікування променевих уражень). Відповідальний виконавець від ІМР – зав. лаб. протирадіаційних препаратів, канд. біол. наук Френкель Л.А. Підрозділ-виконавець – Лабораторія протирадіаційних препаратів. Основний партнер: Дослідний Інститут Оксфордського Університету і Чьорчіл Шпиталь, м. Оксфорд, Велика Британія (Research Institute of University of Oxford, Churchill Hospital). Результат: Експериментальна перевірка нових засобів лікування гострих локальних променевих уражень шкіри.

- 1993-1996 рр. Проект Experimental collaborative project № 6 "Biological dosimetry for persons irradiated by the Chernobyl accident" (Біологічна дозиметрія для осіб, які зазнали опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи). Відповідальний виконавець від ІМР – зав. лаб. радіаційної цитогенетики, д-р біол. наук Мазник Н.О. Підрозділ-виконавець – Лабораторія радіаційної цитогенетики. Основний партнер: Національна Служба Радіологічного Захисту, м. Харвел, Велика Британія (National Radiological Protection Board). Результат: Вперше в Україні побудовано уніфіковані калібрувальні криві для цитогенетичної дозиметрії методами класичного хромосомної аналізу і техніки FІSH; проведено оцінки поглинутих радіаційних доз у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та евакуйованих мешканців м. Прип’ять.

У ранній період після переходу інституту до НАМН перші приклади наукової співпраці були пов’язані із:

– розвитком індивідуального дозиметричного контролю і клінічної дозиметрії в радіології і радіаційній онкології (Проект технічної допомоги МАГАТЕ UKR/6/003 “Improved Radiation Protection in Medical Exposure” – «Поліпшений Протирадіаційний Захист за Медичного Опромінення», 1999-2002 рр.);

– проведенням ретроспективної цитогенетичної дозиметрії в осіб чорнобильського контингенту (Програма ІНКО-Копернікус «Cooperation with third countries and international organizations. The Specific RTD Programme INCO – Copernicus», Проект «Дози на населення Білорусі та України внаслідок Чорнобильської катастрофи», 1999-2002 рр.. Основний партнер: Національна Служба Радіологічного Захисту, м. Харвел, Велика Британія (National Radiological Protection Board).

Усього за 1993–2014 рр. міжнародна співпраця інституту включала участь у 6 проектах технічної допомоги (5 з них – від МАГАТЕ); 10 науково-дослідних проектах спільно з іноземними партнерами, 11 проектах інформаційної підтримки і методичного розвитку, а також отримання 2 грантів від міжнародних організацій для молодих вчених на стажування за кордоном.

Реалізовані найбільші міжнародні наукові проекти

1. Програма Комісії Європейської Спілки з міжнародного співробітництва щодо наслідків аварії на ЧАЕС (СЕС International scientific collaboration on the consequences of the Chernobyl accident):

Проекти даної програми КЄС:

- Joint study project №3 «Діагностика і лікування променевих уражень». 1993-1995 рр. Відповідальний виконавець від ІМР – зав. лаб. протирадіаційних препаратів, канд. біол. наук Френкель Л.А.

- Experimental collaborative project № 6 «Біологічна дозиметрія для осіб, які зазнали опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи». 1993-1996 рр. Відповідальний виконавець від ІМР – зав. лабораторією радіаційної цитогенетики, д-р біол. наук Мазник Н.О.

2. Програма технічної допомоги МАГАТЕ (The IAEA Regular Programme of Technical Co-operation) – для всього циклу координатор від ІМР – чл.-кор. НАМН, д-р мед. наук, проф. Пилипенко М.І. Відповідальний виконавець – завідуюча Центральною лабораторією радіаційної гігієни медичного персоналу та пацієнтів, к.б.н. Стадник Л.Л.

Проекти даної програми МАГАТЕ:

- UKR/6/003 «Поліпшений протирадіаційний захист від медичного опромінювання»; 1999-2002 рр.

- UKR/6/005 «Мережа національного дозиметричного аудиту поштою»; 2001-2003 рр.

- UKR /6/006 «Програма контролю якості для променевої терапії»; 2003-2005 рр.

- RER/6/018 «Зміцнення регіональних ресурсів у медичній радіаційній фізиці»; 2011-2012 рр.

- UKR/6/010 «Розробка та впровадження національної системи контролю якості шляхом зміцнення знань та компетенції медичних фізиків в відділеннях променевої терапії в онкологічних центрах України»; 2012-2013 рр.

3. Спільна Програма МАГАТЕ і ВООЗ "IAEA / WHO Postal dose quality audit for 60CO beams” (Калібрування радіаційного виходу дистанційних гамма-терапевтичних апаратів методом «доза-поштою»); 2002-2014 рр. Відповідальний виконавець від ІМР – завідуюча Центральною лабораторією радіаційної гігієни медичного персоналу та пацієнтів, к.б.н. Стадник Л.Л.

4. Шведсько-українська програма співробітництва в галузі розвитку системи контролю якості у медичній радіології за спонсорської підтримки Управління з радіаційної безпеки Швеції. – для всього циклу координатор від ІМР – чл.-кор. НАМН, д-р мед. наук, проф. Пилипенко М.І. Відповідальний виконавець – завідуюча Центральною лабораторією радіаційної гігієни медичного персоналу та пацієнтів, к.б.н. Стадник Л.Л.

Проекти даної програми:

- UA602 «Допомога в розвитку системи контролю якості в діагностичній радіології в Україні»; 2007-2009 рр.

- UA603 «Персональна дозиметрія в медичній радіології»; 2007-2009 рр.

- UA602 «Гарантія якості і контроль якості в медичній радіології»; 2010-2013 рр.

5. Програма Комісії Европейскої Спілки щодо співробітництва з третіми країнами та міжнародними організаціями з розвитку науки і технологій ІНКО-Копернікус, проект «Дози на населення Білорусі та України внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 1999-2002 рр. Керівник групи учасників від ІМР – Відповідальний виконавець від ІМР – зав. лабораторією радіаційної цитогенетики, д-р біол. наук Мазник Н.О.

6. Проект Інституту Радіаційного Захисту та Ядерної Безпеки Франції «Міжнародна вправа з порівняння дозиметрії при імітації аварії на ядерному реакторі SILENE»; 2002. Керівник групи учасників від ІМР — зав. лаб. радіаційної цитогенетики, д-р біол. наук Мазник Н.О.

7. Програма Комісії Європейської Спілки EURATOM Research and Training Programme; проект «Цитогенетичне дослідження ефекту свідка від променевої терапії»; 2006 р. Виконавець – провідний науковий співробітник лабораторії радіаційної цитогенетики, к.б.н. Вінніков В.А.

8. Програма Європейського Союзу International Association for the promotion of co-operation with scientists from the New Independent States of the former Soviet Union – INTAS. Проект «Роль початково-індукованих хромосомних аберацій у розвитку затриманої нестабільності геному у лімфоцитах пацієнтів після променевої терапії»; 2007-2008 рр. Виконавець – провідний науковий співробітник лабораторії радіаційної цитогенетики, к.б.н. Вінніков В.А.

9. Проект ВООЗ зі створення і підтримки міжнародної мережі біодозиметричних лабораторій «BioDoseNet»; 2009–2014 рр. Відповідальний виконавець від ІМР – зав. лабораторією радіаційної цитогенетики, д-р біол. наук Мазник Н.О.

10. Британсько-український проект «Статистичні методи для хромосомної біодозиметрії» за підтримки Royal Society Великобританії; 2009-2012 рр. Керівник групи учасників від ІМРпровідний науковий співробітник лабораторії радіаційної цитогенетики, к.б.н. Вінніков В.А.

11. Багатоцентрові європейські проекти під координацією Товариства акушерства і гінекології Іспанії VULCAN (VULvar CANcer, «Рак вульви»); 2011-2012 рр.; SARCUT (SARCcoma of Uterus, «Саркома матки»); 2012-2013 рр. Відповідальний виконавець від ІМР – наук. співр. відділення онкохірургії, к.м.н. В.С. Сухін.

12. Координований науково-дослідний проект МАГАТЕ Coordinated Research Проект E3.50.08 «Зміцнення біологічної дозиметрії в країнах-членах МАГАТЕ»; 2012-2015 рр. Відповідальний виконавець від ІМР – провідний науковий співробітник лабораторії радіаційної цитогенетики, к.б.н. Вінніков В.А.

Провідні міжнародні організації, з якими ведеться співробітництво.

- Міжнародна Агенція з Атомної Енергії (МАГАТЕ), м. Відень, Австрія;

- Всесвітня Організація з Охорони Здоров’я (ВООЗ), м. Женева, Швейцарія;

- Центр радіаційних, хімічних та навколишньо-середовищних ризиків Служби громадського здоров’я Англії (в минулому – відповідний центр Агенції охорони здоров’я Великобританії, до того – Національна Служба Радіологічного Захисту Великобританії), м. Харвел, Велика Британія;

- факультет математики Університету м. Барселона, Іспанія;

- Інститут радіаційного захисту, м. Кьольн, Німеччина;

- Університет м. Ессен, Німеччина;

- Інститут радіобіології Бундесверу, м. Мюнхен, Німеччина;

- Європейська Група Радіаційної Дозиметрії (EURADOS);

- Товариство акушерства і гінекології Іспанії;

- Управління з радіаційної безпеки Швеції.

Наукові результати світового рівня

Завдяки участі інституту в проектах технічної допомоги МАГАТЕ:

- дістала розвитку матеріальна база і методологія метрологічного забезпечення індивідуального дозиметричного контролю і клінічної дозиметрії в Україні відповідно до сучасних міжнародних вимог у радіаційному захисті;

- створено і насичено необхідним обладнанням національну централізовану систему аудиту і моніторингу доз при медичному опроміненні з використанням методів термолюмінесцентної дозиметрії;

- впроваджено систему аналізу якості роботи служби фізичної дозиметрії та метрологічного забезпечення променевої терапії, в якій контролюються всі онкологічні центри України;

- на національному рівні вдосконалено систему дозиметричного планування в променевій терапії та впроваджено програму гарантії якості дозиметрії;

- забезпечено розвиток технічної бази і підготовку персоналу для підвищення ефективності фізичної дозиметрії у відділеннях променевої терапії в Україні; організовано поставку в усі онкологічні диспансери України новітнього дозиметричного обладнання і проведено уніфіковане навчання медичних фізиків за освітньою програмою МАГАТЕ;

Відповідальний виконавець даного циклу науково-практичної роботи – завідувачка Центральною лабораторією радіаційної гігієни медичного персоналу та пацієнтів, к.б.н. Стадник Л.Л.

В царині фундаментальних і прикладних аспектів радіаційної цитогенетики людини:

- підготовлено третю редакцію методичних рекомендацій МАГАТЕ з хромосомної біодозиметрії. Відповідальний виконавець від ІМР – Мазник Н.О., зав. лаб. радіаційної цитогенетики, д-р біол. наук. Публікація: “Cytogenetic dosimetry: Applications in preparedness for and response to radiation emergencies”. Vienna: International Atomic Energy Agency (IAEA). 2011.

- створено міжнародну мережу біодозиметричних лабораторій «BioDoseNet» під егідою ВООЗ, визначено спільну потужність, можливості і напрямки розвитку лабораторій-членів мережі BioDoseNet, чим досягнуто підвищення готовності світової біодозиметричної спільноти до широкомасштабних радіаційних аварій і ядерного тероризму. Відповідальний виконавець від ІМР – Мазник Н.О., зав. лаб. радіаційної цитогенетики, д-р біол. наук. Публікація: Maznyk N.A., Wilkins R.C., Carr Z., Lloyd D.C. The capacity, capabilities and needs of the WHO BioDoseNet member laboratories // Radiation Protection Dosimetry. – 2012. – Vol. 151, iss. 4. – P. 611-620.

- виконано фундаментальне дослідження “The role of initially induced chromosome aberrations in development of delayed genomic instability in lymphocytes of radiotherapy patients”, в якому вперше надано об’єктивну кількісну оцінку проявів феномену радіаційно-індукованої нестабільності хромосомного апарату клітин людини в першому пост-радіаційному мітотичному циклі і у віддалених нащадках опромінених клітин in vivo та ex vivo після радіаційного опромінення в реальних умовах променевої терапії. Відповідальний виконавець від ІМР – Вінніков В.А., провідний науковий співробітник лабораторії радіаційної цитогенетики, к.б.н. Публікація: Vinnikov V.A., Maznyk N.A., Lloyd D. Delayed chromosomal instability in lymphocytes of cancer patients after radiotherapy // International Journal of Radiation Biology. – 2010. – Vol. 86, № 4. – P. 271-282.

- виконано фундаментальне дослідження “Cytogenetic investigation of bystander effects from radiation therapy”, в якому вперше виявлено і кількісно оцінено радіаційно-індукований «ефект свідка» протекторного характеру, що був опосередкований дією плазми крові людини після радіаційного опромінення in vitro та in vivo (в реальних умовах променевої терапії) і проявлявся у вигляді зростання виживаності попередньо-опромінених клітин-респондентів. Відповідальний виконавець від ІМР – Вінніков В.А., провідний науковий співробітник лабораторії радіаційної цитогенетики, к.б.н. Публікація: Vinnikov V., Lloyd D., Finnon P. Bystander apoptosis in human cells mediated by irradiated blood plasma // Mutation Research. – 2012. – Vol. 731. – P. 107-116.

- досліджено феномен сатурації радіобіологічної закономірності «доза – ефект» за виходом радіаційно-індукованих аберацій хромосом в клітинах людини у діапазоні високих доз опромінення. Розроблено новий спосіб підвищення точності цитогенетичної дозиметрії при тотальному і нерівномірному опроміненні у високих і дуже високих дозах, що викликають променеві ураження. Відповідальний виконавець від ІМР – Вінніков В.А., провідний науковий співробітник лабораторії радіаційної цитогенетики, к.б.н. Публікація: Vinnikov V.A., Maznyk N.A. Cytogenetic dose-response in vitro for biological dosimetry after exposure to high doses of gamma-rays // Radiation Protection Dosimetry. – 2013. – Vol. 154, iss. 2. – P. 186-197.

- запропоновано принципово нову статистичну методологію в галузі хромосомної дозиметрії на засадах сполученого використання мультимодельного підходу в оцінці параметрів поклітинного розподілу хромосомних аберацій та апріорно-апостеріорного аналізу Байєса; розроблено відповідний пакет прикладного програмного забезпечення для реконструкції радіаційних доз цитогенетичним методом. Відповідальний виконавець від ІМР – Вінніков В.А., провідний науковий співробітник лабораторії радіаційної цитогенетики, к.б.н. Публікації:

- Vinnikov V.A., Ainsbury E.A., Maznyk N.A., Lloyd D.C., Rothkamm K. Limitations associated with analysis of cytogenetic data for biological dosimetry // Radiation Research. – 2010. – Vol. 174. – P. 403-414.

- Ainsbury E.A., Vinnikov V.A., Maznyk N.A., Lloyd D.C., Rothkamm K. A comparison of six statistical distributions for analysis of chromosome aberrations data for radiation biodosimetry // Radiation Protection Dosimetry. – 2013. – Vol. 155(3). – P. 253-267.

- Ainsbury E.A., Vinnikov V.A., Puig P., Maznyk N.A., Lloyd D.C., Rothkamm K. CytoBayesJ: Software tools for Bayesian analysis of cytogenetic radiation dosimetry data // Mutation Research. – 2013. – Vol. 756. – P. 184-191.

Соцмережі

 

Новини та події

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні» (21–22 вересня 2017 р., м. Харків)

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні», яка відбудеться у Харкові 21–22 вересня 2017 р. на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози» (1 червня 2017 р., м. Харків)

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози», яка відбудеться у Харкові 1 червня 2017 року на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології» (27 квітня 2017 р., Харків)

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології», яка відбудеться у Харкові 27 квітня 2017 року на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Український Радіологічний Журнал

Інститут є засновником і видавцем "Українського радіологічного журналу":

ФотоархівДивитись архів

Grigoriev

С.П. Григор’єв